lg-19-gallery-02-o

Råd og info om undervisningen og gjennomføringen


RESSURSER OG ALTERNATIVER:
 

SAMTALEBASERT UNDERVISNING er et nøkkelbegrep i kurset. Klikk her for å lese en kort forklaring på hva som menes med begrepet.

A) Undervisning med VIDEO

  • Enten:  Spill av videoene slik de foreligger. Ved å klikke på video-linken i de forskjellige temaene, vil videoen åpne seg. Sett videoen på pause med jevne mellomrom for å snakke om det som blir undervist. Bruk eventuelt tips på arket Forslag til samtalespørsmål.
  • Eller:  Spill ett eller flere utdrag av videoen. Ved å klikke klikke her finner du en instruks på hvordan du enkelt kan bevege deg fram og tilbake til de sekvensene du ønsker å vise. 
  • Etter video-undervisningen kan man om ønskelig dele ut noen av PDF-arkene med PowerPoint-lysbildene som en ressurs i en oppsummerende samtale. Del enten ut ark som kun har lysbilder, eller velg noen av arkene i Detaljert bakgrunnsstoff

B) Undervisning med ressurser på PAPIR

Undervisningen skjer uten projektor eller skjerm, bare med papir-ressurser som er printet ut på forhånd.

  • Enten:  La deltakerne få PDF-arkene som inneholder 4 PowerPoint-lysbilder på hver side. Bruk disse lysbildene som samtalegrunnlag. - Den som leder samtalen, kan bruke tips fra Forslag til samtalespørsmål og momenter fra Detaljert bakgrunnsstoff
  • Eller:  Del ut dokumentet Detaljert bakgrunnsstoff  (eller utvalgte ark derfra) for det aktuelle temaet og la momenter på disse arkene være utgangspunkt for samtalen. 

C) Undervisning med POWERPOINT-LYSBILDER på skjerm eller lerret

Vis PowerPoint-lysbildene på TV-skjerm, på datamaskin, eller på lerret/vegg ved hjelp av video-projektor. Lysbildene er laget i et meget enkelt format. Hvis man ønsker, er man fri til å gjøre alle slags endringer i farger, font og oppsett .

  • Enten:  Bruk PowerPoint-presentasjonen slik den ligger klar til bruk i hvert tema. - Den som leder samtalen, kan bruke tips fra Forslag til samtalespørsmål og momenter fra Detaljert bakgrunnsstoff

  • Eller:  Bruk PowerPoint-lysbilder fra presentasjonen, men rediger og endre lysbildene etter eget ønske (både grafikk og tekst), legg til egne lysbilder, fjern noen lysbilder i "originalen" etc. - Den som leder samtalen, kan bruke tips fra Forslag til samtalespørsmål og momenter fra Detaljert bakgrunnsstoff

  • Mot slutten av samlingen kan man om ønskelig dele ut noen PDF-ark med PowerPoint-lysbilder – med eller uten det detaljerte bakgrunnstoffet.
  • Dersom du har liten erfaring med å laste ned, åpne og lagre Word- og PowerPoint-dokumenter fra internett, bør du lese denne veiledningen.

D) Kurset som SELVSTUDIUM

  • PDF-dokumentet Detaljert bakgrunnsstoff  til hvert tema er ypperlig for selvstudium. Der finnes det bl.a. også mange linker til dokumentasjon og viktige nettsider.

E) Viktig INFO og nyttige TIPS

1. FLEKSIBILITET. 
Kursmateriell for alle behov. 
Mennesker har høyst forskjellige erfaringer og preferanser når det gjelder undervisning, fellesskap og tilegnelse av kunnskap. Det ønsker vi å ta på alvor, bl.a. ved å oppmuntre alle til å plukke fritt og velge ut akkurat de elementene som er mest relevante for dem.

Én eller flere samlinger. Noen velger å møtes 1-2 ganger for å gå gjennom utvalgte momenter i de fem hovedtemaene, f.eks. ved hjelp av video. Andre ønsker å gjennomføre de fem temaene på fem samlinger. Andre igjen bestemmer seg for å gå grundig gjennom hvert tema og bruker kanskje et par samlinger på hvert tema.

Overveldet? Selv om kurset inneholder mange ressurser, håper vi at ingen blir overveldet eller skremt av omfanget. Bruk det dere vil, og hopp over alt det andre.

2. DETALJERT BAKGRUNNSSTOFF TIL HVERT TEMA. 
Uansett hvordan man skal gjennomføre den samtalebaserte undervisningen, er det viktig at den som skal lede samtalen, gjør seg kjent med innholdet i dokumentet Detaljert bakgrunnsstoff  til det aktuelle temaet. Der finnes det mye utfyllende informasjon som er svært nyttig for samtalen i gruppa.

3. SAMTALESPØRSMÅL. 
Gjør deg kjent med Forslag til samtalespørsmål dersom du skal koordinere/lede samtalen på en samling. Der finner du spørsmålsstillinger og innfallsvinkler som gir god hjelp til den samtalebaserte undervisningen. 

onepixel_1767697-a

4. DELERUNDER. 
Det er viktig for dynamikken i gruppa at deltakerne blir trygge og bedre kjent med hverandre. På hver samling bør det vanligvis settes av 10-20minutter til en delerunde. Der får deltakerne anledning til å fortelle om viktige ting som har skjedd siden sist, eller saker de for tiden er opptatt av. 

5. SAMTALE om aktuelle hendelser/saker, eller om et av de anbefalte tema-arkene. Dersom tiden tillater det, kan man mot slutten av samlingen ta opp aktuelle saker i samfunnet eller i kristen-Norge. Som et alternativ kan man i stedet samtale om innholdet på et tema-ark eller annet stoff som ligger i Ekstra ressurser nederst på hovedsiden for hvert tema.

6. NOEN PRAKTISKE DATA-TIPS:

7. POWERPOINT-LYSBILDENE som brukes i VIDEOENE er de samme som i presentasjonene uten video. Men i noen få tilfeller avviker lysbildene i videoene litt. Årsaken til dette er at videoene ble spilt inn før kurset var ferdig utviklet.