aaa-leading-effective-small-groups-puget-sound-ocf

Samtalebasert undervisning

 

  • Uansett hvordan man velger å gjennomføre undervisningen i dette kurset, bør en legge opp til at den er samtalebasert. Det betyr at man med jevne mellomrom (gjerne ved hvert PowerPoint-lysbilde) stopper opp og åpner for innspill, synspunkter og samtale.

FORDELER VED SAMTALEBASERT UNDERVISNING

  • Involvering. Tematikken i kurset kan for mange oppleves utfordrende og krevende. Samtalebasert undervisning vil vanligvis bidra til at alle som ønsker det, får komme til orde med sine synspunkter og erfaringer, får støtte og oppmuntring, og tilegner seg økt kunnskap og forståelse.
  • Godt utgangspunkt. I dette kurset ligger forholdene godt til rette for åpne, tillitsfulle og konstruktive samtaler, ettersom hensikten og formålet med kurset ikke er diskusjon og meningsbrytning, men fordypning og skolering i tråd med budskapet i Ekteskapserklæringen
  • Lokal forankring. Samtalebasert undervisning – kombinert med ferdig utarbeidede ressurser og detaljert bakgrunnsstoff – gjør det mulig å desentralisere kursvirksomhet og kunnskapsformidling. Man er ikke avhengig av spesialister og eksperter, men kan gjennomføre solid og meningsfylt undervisning med lokale krefter.