1ungdommer-i-undervisning

Ekstra PowerPoint-lysbilder


Her ligger det PowerPoint-lysbilder som ikke finnes i noen av de ferdige PowerPoint-presentasjonene. Bruk dem separat, f.eks. som innslag på et møte, eller integrer aktuelle lysbilder i presentasjoner du komponerer selv.

Vi kommer til å legge ut flere lysbilder etter hvert. Dersom du har forslag til nye temaer og lysbilder, hører vi gjerne fra deg.

  1. "Han er min brudgom, jeg er hans brud" 
  2. Likestillings- og diskrimineringsloven -- med omvendt bevisbyrde.
  3. To løgner om toleranse
  4. Hvem kan inngå ekteskap?
  5. Kjønnsidentitet: Facebooks 71 valgmuligheter
  6. Visdom fra en sjelesørger

In English

  • An ENGLISH version with 35 PowerPoint slides ready for use

    You may do all the changes in the slides that you want -- including deleting, adding, changing the lay-out and illustrations, combining them with your own slides, using just some few of them, etc. Use the PowerPoint slides as if they were your own!