Undervisningsstoff

Ferdige undervisningsopplegg og møteinnslag basert på PowerPoint-lysbilder. Under hvert lysbilde ligger det utfyllende kommentarer og informasjon for den som skal lede undervisningen eller samtalen.