2tea-small-group-e1507080162188---o

Forslag til samtalespørsmål

Mulige innfallsvinkler og spørsmålsstillinger:

  1. VIKTIGST: Hvilke momenter på dette PowerPoint-lysbildet synes du er de aller viktigste? Hvorfor?
  2. BIBELEN: Hvilke bibelske sannheter og perspektiver synes du det er viktig holde fast på i den tematikken vi nå snakker om?
  3. KREVENDE: Hva synes du er mest krevende og utfordrende i disse spørsmålene?
  4. ERFARING: Hva slags opplevelser og erfaringer har du hatt i relasjon til tematikken på dette lysbildet – f.eks. i samtaler med kolleger, venner eller naboer?
  5. PERSONLIG RESPONS: Hvilke tanker, assosiasjoner og følelser får du i møte med momentene på dette lysbildet?
  6. BARNEPERSPEKTIVET: På hvilke måter blir barneperspektivet svekket eller styrket ved momentene på dette lysbildet?
  7. FAMILIEN: Hvilke erfaringer, uttfordringer og gode råd har du angående dialogen om denne tematikken i familien og i andre nære relasjoner?
  8. BARN og BARNEBARN. Hvordan opplever vi at barn og barnebarn blir påvirket i denne tematikken? Hva kan vi gjøre?
  9. MENIGHETEN. Hva bør vi som enkeltkristne og som menighet/kristent fellesskap tenke og gjøre i møte med denne tematikken?