macbook-606763_1920

Nyttige nettsider

Norske og skandinaviske


1. www.transinfo.no. Det eneste norske nettstedet med variert og kritisk stoff til trans-ideologien og trans-bevegelsen. Anbefales!

2. www.genderchallenge.no. Et svært nyttig skandinavisk nettsted driftet av foreningen GENID. Nettstedets fokus er faglig, medisinsk og vitenskapelig dokumentasjon relatert til transtematikk. Mye av denne dokumentasjonen finnes ikke på andre skandinaviske nettsteder. Se f.eks. Vad forskning visar om behandling av barn & unga, og også en utfyllende oversikt over tilgjengelig dokumentasjon.

3. www.morfarbarn.noDet trolig største norske nettstedet med ressurser om ekteskap, barn og Bibel.

4. www.samlivsrevolusjonen.no. Et innholdsrikt og oppdatert nettsted med mye interessant stoff. Driftet av Kjell Skartveit, forfatter av boka NormløstNettstedet inneholder bl.a. den eneste norske oversettelse av Yogyakarta-prinsippene. Se også en oversikt over noen omtaler av og henvisninger til Yogyakarta-prinsippene i norsk offentlighet.

5. www.samliv.info. Et nettsted med undervisning både i artikler, video og podcasts om samliv og seksualitet, ekteskap og bibelsk seksualetikk. Driftes av ekteparet Sven og Maren Weum.

6. www.äktenskap.info  ●  Samlevnad och Sexualitet.  To svenske nettsteder med mange interessante og nyttige ressurser. Stefan Gustavsson og Olof Edsinger har skrevet en god del av stoffet.

7. www.GuttogJente.no. Et omfattende og viktig nettsted med ca 1.000 spørsmål og svar om ungdom og seksualitet, - samt artikler, podcasts m.m. Alt stoff er basert på klassisk, bibelsk seksualetikk.

Engelske/amerikanske

1. www.LivingOut.org - Christian and Gay
Et spennende, variert og meget bra britisk nettsted med nyttige ressurser av ulikt slag. Se f.eks. disse ressurssidene med gode artikler og taler og livshistorier og vitnesbyrd. De som drifter nettstedet lever selv med likekjønnet tiltrekning (same sex attraction) og er kristne ledere. Sam Allberry, Ed Shaw og Vaughan Roberts er prester i den anglikanske kirke og har skrevet viktige og gode bøker. Se menyen Gode bøker.

2. The Center for Faith, Sexuality & Gender
Et viktig nettsted med mange gode og svært nyttige ressurser. Profilen på innholdet er "Tro mot sannheten i kjærlighet" og "nåde og sannhet". I menyen RESOURCES finner man:

  • 12 hefter (Pastoral Papers) på 10-20 sider i PDF-format som kan lastes ned gratis. Noen av titlene: * 15 reasons for affirming same-sex relations -- and 15 responses * A biblical conversation about transgender identities * Is same-sex attraction a sin? * 10 things I wish every Christian leader knew about gay teens in their church.
  • Videoressurser. Når man scroller nedover ressurssiden, kommer man etter de 12 heftene til videoressurser for smågrupper kalt Grace/Truth, og A Pastor's resource. Klikk på knappen Shop Grace/Truth for å se innholdet i disse ressursene.
  • Anbefalte bøker. Etter videoressursene følger en liste med gode bøker, inkludert:
  • Ungdomsboka Living in a Gray World -- A Christian Teen's Guide to Understanding Homosexuality. Ved å klikke på linken kommer man til en info-side som også inneholder flere korte videoer der forfatteren samtaler med ungdommer om bokas innhold. Interesserte kan dessuten lese første kapittel av boka.
  • Boka People to be Loved -- Why Homosexuality is Not Just an Issue.

3. Brothers Road - Brothers on a road less traveled. Innholdsrikt nettsted for og av menn med likekjønnet tiltrekning. Artikler og ressurser, videoer og livshistorier.

4. www.robgagnon.net - Robert Gagnons hjemmeside. Dette er nettstedet til en amerikansk teologiprofessor som de siste 20 årene har bidratt med en lang rekke artikler, foredrag, bøker og debatter. Mange regner ham som den mest aktive og kanskje dyktigste teologen i debatten om seksualitet, samliv og Bibelen. Selv om nettstedet hans har et amatørmessig utseende, er det en gullgruve av solide og grundige artikler. Man kommer til de fleste artiklene ved å klikke på "Articles Available Online" i den blå venstre-spalten eller ved å klikke her. På Youtube ligger det mange foredrag og debatter med Gagnon. - De siste årene har han vært mer aktiv på Facebook (https://www.facebook.com/RobertAJGagnon) enn på nettsidene sine.

5. www.thepublicdiscourse.comEt meget innholdsrikt nettsted med verdikonservativ profil, og med høy kvalitet på artikler og ressurser om ulike temaer. Søk på "same-sex marriage", "transgender" o.l. for å finne stoffet du er interessert i. 

FACEBOOK- og TWITTER-sider

6. Ryan T. Anderson's FacebooksideHan har skrevet flere bøker om ekteskap, kjønn og transseksualitet og er meget aktiv som foredragsholder og debattant, også på sosiale medier. På tross av sin unge alder har han de siste få årene blitt en av de mest interessante og tydelige stemmene fra kristen side i debatten om kjønn og seksualitet, ekteskap og samliv. Det ligger en lang rekke foredrag, debatter og samtaler med ham på Youtube.

7. Sam Allberry's Twitter-kontoHan har skrevet flere gode bøker og er en sentral kristen og evangelikal stemme i Storbritannia når det gjelder kjønn og seksualitet, ekteskap og bibelsk samlivsetikk. Han er prest i den anglikanske kirke og er åpen om at han lever med "same-sex attraction". Se to bøker av ham på menyen "Gode bøker".