onepixel_1426805

Grundige artikler

Lengre artikler, rapporter og studier.

 

EKTESKAP OG KRISTEN TRO

 • Tre syn på ekteskapet (ca 10 sider). En klassisk og informativ tekst av Bo Giertz, tidligere svensk biskop og forfatter av romanen Steingrunnen.
 • Artikler og ressurser om ekteskapet. For Bibel og Bekjennelse (FBB) har samlet en lang rekke artikler og ressurser fra mange kilder på nettstedet sitt. En gullgruve av verdifullt stoff!

HOMOFILI og BIBELEN

KJØNN, KJØNNSIDENTITET og KJØNNSSKIFTE

 • GENID (https://genderchallenge.no) - Et norsk og nordisk nettsted med mange verdifulle ressurser om forskning og praksis angående transeksualitet og kjønnsskifte. 
   
 • Hva er kjønn? Temanummer om transseksualitet i tidsskriftet InterMedicos, desember 2018, utgitt av Norges Kristelige Legeforening. Artiklene er informative og lesbare for folk flest, ikke bare for helsepersonell. Ved å klikke på linken får du opp hele tidsskriftet på 16 sider og kan lese følgende artikler: 

           - Hva er kjønn? Side 3-4
           - Helsetilbudet under lupen, side 4-5
           - Ubesvarte spørsmål om kjønnsinkongruens, side 6-11 

 • Svensk temablad om Genus (= kjønn, gender). Klikk på linken og scroll nedover til du finner temanummeret som har tittel: Genus. Bladet er utgitt av den kristne avisen Världen idag, som jevnlig gir ut tematiske blader. Vinteren 2019 publiserte avisen dette 48 siders bladet med en lang rekke interessante artikler om kjønn og radikal kjønnsideologi, kjønnsforvirring og kjønnsskifte. Anbefales!
 • Nyttige artikler i tidsskriftet til Christian Medical Fellowship i Storbritannia, november 2018, med korte artikler om: Restoring a theology of the body (side 3), Trivialising gender dysphoria (side 4), The myth of neutrality (side 5).
 • Sexuality and Gender - Findings from the Biological, Psychological, and Social SciencesEn grundig, viktig og meget interessant oversiktsartikkel fra to amerikansek psykiatere. Den ene forfatteren, Paul R. McHugh, er en av de mest anerkjente og respekterte amerikanske psykiaterne de siste tiårene. Publisert høsten 2016. - Spørsmål og svar angående rapporten, skrevet av redaktørene i tidsskriftet som publiserte artikkelen.
 • Growing Pains -- Problems with Puberty Suppression in Treating Gender DysphoriaEn ny, grundig tekst fra de to anerkjente amerikanske psykiaterne som skrev artikkelen Sexuality and Gender, nevnt i foregående punkt. Publisert i 2017.

POLYAMORØSE FORHOLD

 • Polyamori: Et intervju med en kvinne som lever med to menn og har en kjæreste et annet sted i landet (KK, høsten 2018). Et annet intervju med den samme kvinnen, pluss intervju med en annen kvinne, ligger på et nettsted driftet av Stavanger Aftenblad.

INTERESSANTE RAPPORTER og STUDIER

 • Høringssvar fra Stiftelsen MorFarBarn til departementet - om diskrimineringsvernet i Straffeloven (nov 2018)
 • När minoriteten tar majoriteten som gisslanEn tankevekkende rapport skrevet av Olof Edsinger, nåværende Generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen. Stikkord for rapportens innhold er blant annet normkritikk, Queer (skeiv) teori, identitetspolitikk, kjønn i skole og barnehage.
 • Den "vanskelige" identiteten. Artikkel i 2010 fra Statistisk Sentralbyrå om Levekårsundersøkelsen 2008. Den inneholder funn om antall lesbiske, homofile og bifile og deres helseutfordringer. Undersøkelsen viste at 1,2 prosent definerte seg selv som lesbisk, homofil eller bifil.