onepixel_1883712

Fem sesjoner på 1-3 timer


Samtalebasert undervisning med PowerPoint-presentasjon, video eller undervisningsark.

Om man ønsker å gå gjennom hele serien på 5 sesjoner, eller deler av den, bruker man ressursene i kurset SAMLIVSREVOLUSJON - Et kurs om kjønn, seksualitet og kristen tro.

Hver av de fem sesjonene vil vanligvis vare i 1 til 3 timer, avhengig av hvor mye tid man bruker til samtale, og hvor grundig man vil behandle hvert tema. I hver sesjon kan man velge om man vil bruke ferdige video-ressurser, undervisningsark eller PowerPoint-presentasjoner – eller en kombinasjon av disse.