shutterstock_141036148

Samtaletips ved bruk av ressursene

Opplegg og praktiske tips til undervisning og samtale i bibelgrupper og husfellesskap.

I grupper kan ressursene på dette nettstedet brukes på ulike måter. Her er noen aktuelle muligheter: 

1. Undervisning med samtale

La en eller to i gruppa forberede seg og innlede/undervise i noen av PowerPoint-lysbildene. La dem eventuelt selv velge ut hvilke bilder de ønsker å undervise i. Oppmuntre dem til å bruke stoffet i notatfeltet under hvert PowerPoint-lysbilde. Samtal sammen som gruppe underveis i undervisningen, eller etterpå.

2. Samtale UTEN undervisning

La en eller to i gruppa forberede seg og velge ut noen PowerPoint-lysbilder de ønsker å gjennomgå. Ved hjelp av lysbildene og notatstoffet under lysbildene innleder de til samtale. Ved hvert PowerPoint-lysbilde snakker man sammen om innholdet før man går videre til neste lysbilde. De(n) som har forberedt seg, har ikke rollen som lærer eller taler, men leder og koordinerer samtalen og framdriften.

3. Forskjellige måter man kan bruke PowerPoint-lysbildene på

Velg presentasjonsform ut fra det som er mest praktisk i gruppa:

a) Vis PowerPoint-lysbildene på en stor datamaskin, på en TV-skjerm eller på veggen ved hjelp av en projektor..
b) Print ut de aktuelle PowerPoint-lysbildene på papir i nødvendig antall. I en gruppesituasjon kan man f.eks. dele ut ett ark om gangen og samtale om hvert lysbilde før det neste blir delt ut. - Når du printer ut lysbildene, kan du eventuelt i skriver-alternativene velge å printe 2 eller 4 lysbilder på hvert ark.

4. Bruk tema-ark med spørsmål

Bruk et av ressursarkene som finnes i menyen Helsides tema-ark i 4 farger og  print ut det ønskede arket i antallet som er nødvendig. I gruppa leser man teksten på tema-arket og samtaler om innholdet, gjerne med utgangspunkt i spørsmålene som finnes nederst på mange av tema-arkene. En eller to i gruppa bør forberede seg på forhånd og lede samtalen.

5. Samtale om Ekteskapserklæringen

Bruk brosjyren Ekteskapserklæring som utgangspunkt for ett eller to møter. Den kan printes ut fra PDF-versjonen på nettet, men det beste vil være å bestille brosjyren i en tiltalende papirversjon på fint papir og i fire farger. Kjøp den for kr 2,- pr stk ved å skrive til [email protected].

6. Samtale om Kirkens grunn og menneskelivets grunnvoll - en felleskirkelig uttalelse fra 2020

Denne fyldige uttalelsen på 4 sider ble utarbeidet av en tverrkirkelig gruppe av kristne ledere og publisert som et samarbeidsprosjekt mellom flere kirkesamfunn og organisasjoner i oktober 2020. Teksten inneholder mange viktige og tidsaktuelle temaer og er vel verdt et studium og en gruppesamtale.