bestill-drommebarnet-page-001

Forslag til hvordan tema-arkene kan brukes


1) I BIBELGRUPPER / CELLEGRUPPER
Velg et tema-ark og del det ut til deltakerne – helst på det foregående møtet, slik at de kan forberede seg. Bruk tema-arket som grunnlag for samtale, gjerne med utgangspunkt i spørsmålene som står nederst på en del tema-ark. Dersom arket ikke inneholder spørsmål til samtale, får man god hjelp til å formulere spørsmål på denne siden: Forslag til samtalespørsmål.

2) PÅ TEMAMØTER
(i) Ett eller to tema-ark kan fungere som utgangspunkt og disposisjon for undervisningen i et temamøte. Et stykke ut i undervisningen deler man ut tema-arket og gir deltakerne 10-20 minutter til å samtale i smågrupper. Senere kan man eventuelt gjøre det samme med et nytt tema-ark. I løpet av møtet kan taleren også bruke noen utvalgte PowerPoint-lysbilder fra dette nettstedet eller noen egenprodusert bilder.
(ii) Hvis undervisningen primært skjer ved hjelp av PowerPoint-lysbilder, kan taleren i tillegg velge å dele ut et tema-ark som møtedeltakerne snakker om i smågrupper i 10-15 minutter.
(iii) Møtedeltakerne kan få ett eller flere ressursark ved slutten av møtet. Dette blir da en ressurs som de tar med hjem og kan dele eller diskutere med andre – inkludert egne tenåringsbarn.

3) I GUDSTJENESTER
Del ut et av tema-arkene på slutten av en gudstjeneste eller et møte der det har vært et kort innslag om tematikken – f.eks. basert på et par PowerPoint-bilder fra dette nettstedet. 

4) FORELDRE og BESTEFORELDRE
Bruk tema-arkene som utgangspunkt for samtaler med egne tenåringsbarn eller barnebarn. 

5) LAG POWERPOINT-LYSBILDER av tema-arkene
Lag egne PowerPoint-lysbilder ved å benytte stoff fra tema-arkene. Hvert tema-ark kan enkelt omgjøres til en PowerPoint-presentasjon på 5-10 lysbilder. Lysbildene du lager, kan brukes alene eller sammen med andre lysbilder på dette nettstedet.

6) BRUK DEM I ARTIKLER og INNLEGG
Bruk gjerne momenter og formuleringer fra tema-arkene i tekster, artikler og muntlige innlegg. Det er ikke nødvendig å oppgi kilde, verken når du siterer eller omformulerer.