Velg utdrag av videoen

Klikk på sekvensen(e) du ønsker å se.

Når du har sett sekvensen du ønsker, kan du stoppe videoen og velge en ny sekvens. Hvis du ikke gjør det, fortsetter videoen å spille til den er ferdig.


Introduksjon .... 0:00

Utviklingen fortsetter – aktuelle utfordringer .... 0:45

Krevende for barn og unge .... 8:38

Radikal kjønnsideologi: En trussel mot ytrings-, religions og samvittighetsfriheten .... 13:02

Hva kan vi gjøre? .... 17:20

Bevisstgjøring .... 18:18

Kunnskap .... 22:03

Fellesskap og medarbeiderskap .... 25:06

Media .... 28:47

Barnehage og skole .... 32:36

Samfunn og lovgivning .... 35:45

Ressursark .... 38:50

Vårt utgangspunkt og vår konklusjon: Et tydelig JA-budskap .... 39:51

Avslutning .... 41:44