Velg utdrag av videoen i Tema 4

Klikk på kapitlet du ønsker å se.

Når du har sett sekvensen du ønsker, kan du stoppe videoen og velge en ny sekvens. Hvis du ikke gjør det, fortsetter videoen å spille til den er ferdig.

Introduksjon .... 0:00

Relasjonen mellom mor, far og barn står i en særstilling .... 1:16

Mors og fars betydning .... 6:25

Hva står på spill? .... 13:08

«Finn fram kredittkortet og bestill drømmebabyen» .... 17:02

«Lite stas å være ufrivillig farløs» .... 18:01

Alle barn er elsket av Gud .... 20:11

FNs Barnekonvensjon .... 22:44

Adopsjon .... 25:32

Far og «medmor» .... 28:22

Fundamentale sannheter .... 31:44

3 B-er for mor-far-barn-relasjonen .... 36:34

Avslutning .... 38:53