1onepixel_2383238

Veien videre etter dette kurset

Noen refleksjoner, tips og muligheter


Hva vil gruppa deres gjøre etter dette kurset?

Hvordan den enkelte har gjennomført og opplevd dette kurset, kan være veldig forskjellig. Noen har fått mye nyttig informasjon og er fornøyd med det. Andre har kanskje opplevd tematikken svært alvorlig og vil gjerne arbeide videre med den. Atter andre ønsker fortsatt å møtes, eventuelt med forskjellige og varierte temaer..

Før dere tar noen beslutninger, vil det sannsynligvis være fornuftig å snakke sammen om spørsmål som dette:

  1. Hvordan ønsker vi eventuelt å følge opp dette kurset – og fellesskapet vi har utviklet – i månedene som ligger foran?
  2. Hva kjennetegner tiden vi lever i, og hvordan kan vi møte utfordringer som trolig kommer?
  3. Hvordan kan vi bevare og utvikle vår kristne tro på det personlige plan? Hvordan kan vi best støtte hverandre?
  4. Hvilke temaer har vi behov for og ønske om å ta opp i eventuelt nye møter?
  5. Er det temaer i kurset eller saker som er nevnt i Samlivsbanken som vi bør arbeide mer med?
  6. Hvordan leve det gode livet som ektepar og familier i tiden som kommer?

Noen tanker om fellesskap som kan være aktuelle for dere

  1. Fellesskapene/gruppene kan enten være en del av en menighet/organisasjon eller være helt frittstående. Dette må en vurdere ut fra hva som er hensiktsmessig og riktig.
  2. Kanskje ønsker ulike grupper å møtes regelmessig – f.eks. ektepargrupper, kvinne- og mannsgrupper, filmgrupper med samtalefokus, medvandrergrupper med et definert innhold og mål, ulike interessegrupper som inkluderer et åndelig fokus, åpne samtalegrupper der også naboer kan inviteres, m.m.
  3. Noe som synes svært viktig i tiden fremover, er at vi på en god måte tar vare på familiene våre. Kanskje bør vi vurdere seriøst å starte opp én eller flere familiegrupper, der familier eller fellesskap på tvers av generasjonene møtes? I en slik gruppe vil det være viktig at opplegget og aktivitetene tilpasses barn og unge, slik at disse trives.

Aktuelle ressurser


Ris og ros:

Vi som har laget dette kurset, setter stor pris på ris og ros og konstruktive forslag til forbedringer av kurset – inkludert eventuelle feil, unøyaktigheter eller uheldige formuleringer som bør rettes opp. Vennligst send tilbakemeldinger til: [email protected]