1youtube-bilde-fra-modul-1

VIDEO-undervisning på norsk


Undervisnings-videoer på ca 40-45 minutter

Vis videoene på temamøter i menigheten/forsamlingen din, i bibelgruppa, med noen venner eller med familien din. Eller bruk dem som forberedelse når du selv vil undervise eller lede en gruppesamtale.


A. Frittstående møte med 40 minutters video-undervisning

Denne videoen fungerer som et sammendrag av de fem videoene nedenfor. Undervisningen inneholder litt stoff fra hver av de fem sesjonene.


B. En video-serie på 5 sesjoner

Undervisningen på hver av disse videoene er gjennomført med 12-15 PowerPoint-lysbilder. 

PowerPoint-lysbildene som er brukt i videoene, finner man i kurset Samlivsrevolusjon. Der finner man også detaljert bakgrunnsstoff til hvert PowerPoint-bilde og andre ressurser som er nyttige for samtaler i forbindelse med videoene. 

Temamøte 1: Samlivsdebatten og utviklingen i samfunn og kirke

Temamøte 2: Den radikale kjønnsideologien

Temamøte 3: Jesus som forbilde Bibelen som autoritet

Temamøte 4: Mor-far-barn-relasjonen er unik

Temamøte 5: Utfordringer og konsekvenser. Hva kan vi gjøre?

 Kort presentasjon av dokumentet Ekteskapserklæring, utgitt av 36 norske kirkesamfunn og organisasjoner i 2016. Videoen ble spilt inn i 2017. (2:50)