45-og-90-minutters-temamote

Mer info om undervisning/ samtale i 1 og 2 timer


FUGLEPERSPEKTIV. De to oppleggene gir et overblikk over viktige temaer i samlivsdebatten.

Undervisning og samtale i ca 1 TIME

Dette passer til et temamøte/seminar som gjennomføres i løpet av én samling. Ved siden av innledninger/undervisning rundt PowerPoint-lysbildene bør man planlegge god tid for samtale i plenum eller i grupper. Dette kan skje underveis i undervisningen, eller etterpå. En realistisk tidsramme for temamøtet vil være trolig være kl 19.30-21.30.

Man kan gjennomføre temamøtet ved hjelp av en PowerPoint-presentasjon eller ved å bruke undervisnings-videoen på ca 40 minutter.

Undervisning og samtale i ca 2 TIMER

Denne versjonen inneholder PowerPoint-lysbildene i det kortere opplegget på ca 1 time + noen ekstra lysbilder. Hvis man velger denne varianten, bør man dele opp undervisningen i to bolker og ha en pause midt i møtet. Avhengig av hvor mye samtale og kommentarer fra tilhørerne man gir rom for, bør man regne med at møtet vil vare i minst to timer. En tidsramme fra kl 19.00-21.30 kan være realistisk.

Dele opp i to? I en del sammenhenger kan det være en god idé å dele 2-timersvarianten i to og la undervisningen gå over to møter – f.eks. som to temakvelder, eller som to seminartimer på en leir eller konferanse.

Bakgrunnsstoff

De fleste lysbildene inneholder ekstra bakgrunnsstoff i notatfeltet under bildene. I kurset SAMLIVSREVOLUSJON - Et kurs om kjønn, seksualitet og kristen tro, finnes det dessuten flere ressurser som vil være nyttige i forberedelsen og gjennomføringen av temamøtet. 

Full frihet og fleksibilitet

Hvis den som skal lede undervisningen/samtalen på temamøtet ønsker å inkludere noen andre PowerPoint-lysbilder i presentasjonen sin, bytte ut eller fjerne noen lysbilder, endre rekkefølgen på lysbildene, endre farge, layout osv., er det helt i orden. Forutsetningen er at man ikke endrer hovedbudskapet som blir formidlet på nettstedet og i Ekteskapserklæringen.