45-og-90-minutters-temamote

Mer info om møteoppleggene på 45 og 90 minutter

 

FUGLEPERSPEKTIV. De to oppleggene gir et overblikk over viktige temaer i samlivsdebatten.

OPPLEGGET PÅ 45 MINUTTER er beregnet på et relativt kort temamøte/seminar. Ved siden av undervisningen kan man med fordel åpne for samtale i plenum eller i grupper. Dette kan skje underveis i undervisningen, eller etterpå -- eventuelt med en kort pause før man starter samtalen. En realistisk tidsramme for temamøtet vil være kl 19.30-21.00.

OPPLEGGET PÅ 90 MINUTTER inneholder PowerPoint-lysbildene i det kortere opplegget på 45 minutter + en del ekstra lysbilder. Hvis man velger denne varianten, bør man dele opp undervisningen i to bolker og ha en pause midt i møtet. Avhengig av hvor mye samtale og kommentarer fra tilhørerne man gir rom for, bør man regne med at møtet vil vare i minst to timer. En tidsramme fra kl 19.00-21.30 er realistisk.

DELE I TO. I en del sammenhenger kan det være en god idé å dele 90-minuttersvarianten i to og la undervisningen gå over to møter (f.eks. som to temakvelder, eller som to seminartimer på en leir eller konferanse).

LEDERKOMMENTARER. Alle lysbildene inneholder lederkommentarer i notatfeltet under bildet. I menyen Ledertips ligger det to Word-dokumenter som inneholder alle lederkommentarene til lysbildene i de to oppleggene.

FULL FRIHET og FLEKSIBILITET. Hvis taleren ønsker å inkludere noen andre PowerPoint-lysbilder i presentasjonen sin, bytte ut eller fjerne noen lysbilder, endre rekkefølgen på lysbildene, endre farge, layout osv., er det helt i orden. Forutsetningen er at man ikke endrer hovedbudskapet som blir formidlet på nettstedet og i Ekteskapserklæringen.

FLERE LYSBILDER. Alle PowerPoint-lysbildene i disse to oppleggene er hentet fra Fem undervisningsopplegg på 60-90 minutter. I disse fem oppleggene finner man mange flere PowerPoint-lysbilder hvis man vil gå i dybden på deler av tematikken.