1onepixel_118321

Ledertips


Råd og anbefalinger

Vi anbefaler sterkt å bruke noen minutter på å lese disse tre tekstene som er beregnet på alle som skal undervise i stoffet på Samlivsbanken. Tekstene inneholder viktig kunnskap og matnyttig informasjon:

a) Generelle tips og anbefalinger - for erfarne og uerfarne brukere.
b) Nyttige råd til PowerPoint - for erfarne og uerfarne brukere.
c) Fleksible ressurser - Fri bruk - info om friheten du har til å justere og endre PowerPoint-bildene.


Lederkommentarene til PowerPoint-lysbildene

 1. I notatfeltet under hvert PowerPoint-lysbilde på dette nettstedet finnes det lederkommentarer og ekstra stoff. 
 2. Hvis du skal presentere noen få PowerPoint-lysbilder, kan du enkelt kopiere lederkommentarene i notatfeltet og lime dem inn i et Word-dokument som du lagrer på datamaskinen din. Rediger kommentarene og bruk dem eventuelt som manus.
 3. Dersom du ønsker å bruke et av de ferdige møteoppleggene i punkt A og B nedenfor, klikker du på den aktuelle linken. Da kommer du til et Word-dokument som inneholder alle lederkommentarene for opplegget. Dette Word-dokumentet kan du lagre på datamaskinen din, bearbeide og bruke som manus i undervisningen.

A. Lederkommentarene til "To opplegg på ca 45 minutter og 90 minutter"

Kort temamøte - Undervisningsopplegg på ca 45 minutter
Langt temamøte - Undervisningsopplegg på ca 90 minutter

B. Lederkommentarene til "Fem opplegg på 60-90 minutter"

Temamøte 1 - Samlivsdebatten og utviklingen i samfunn og kirke
Temamøte 2 - Den radikale kjønnsideologien
Temamøte 3 - Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet
Temamøte 4 - Mor-far-barn-relasjonen er unik
Temamøte 5 - Utfordringer og konsekvenser: Hva kan vi gjøre?

C. Bearbeid lederkommentarene!

Når du skal forberede deg til et temamøte eller annen type undervisning, anbefaler vi at du åpner det aktuelle Word-dokumentet med lederkommentarer i punkt A eller B ovenfor. Bearbeid teksten og innholdet og gjør de endringer du ønsker. Føl deg fri til å:

 • Stryke setninger, momenter og informasjon du ikke vil bruke.
 • Legge til momenter, stikkord og setninger.
 • Tilføye eksempler, aktuelle hendelser eller egne erfaringer.
 • Fjerne, sette inn nye eller endre rekkefølgen på lysbildene.
 • Lage egne lysbilder som du inkluderer i presentasjonen. 
 • Formulere spørsmål til summegrupper og samtale.
 • Endre skriftstørrelsen, skrifttypen, skriftfarge etc.
 • Streke under, forstørre eller fargelegge viktige ord og setninger
 • Osv, osv ... 

Når du har bearbeidet og redigert lederkommentarene, vil teksten kunne fungere som manus for undervisningen din eller for gruppesamtalen du skal lede.